ประกาศย้ำเตือนเรื่องการแสดงผลโควิด-19 ตามระเบียบการเดินทางเข้าสหรัฐฯ (6 ธ.ค. 2564)

เรื่อง: ระเบียบการเดินทางเข้าสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแสดงผลการตรวจโควิด-19
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค. 2564 (เวลา 12:01 am EST (5:01 am GMT)) เป็นต้นไป Centers for Disease Control and Prevention (CDC) กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสหรัฐฯ ทางอากาศ ทุกสัญชาติ ทั้งที่ฉีดวัคซีนและยังไม่ได้ฉีด จะต้องแสดงผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ ภายใน 1 วัน ก่อนเดินทางเข้ามาสหรัฐฯ (จากเดิมภายใน 72 ชม.) และแนะนำให้ผู้ที่ยังไม่ได้ ฉีดวัคซีนกักตัวเป็นเวลา 7 วัน หลังเดินทางถึงสหรัฐฯ
Travel requirements have changed. Starting December 6, all air passengers, regardless of vaccination status, must show a negative COVID-19 test taken no more than 1 day before travel to the United States. These travel requirements will be effective for air travel to the United States from any foreign country departing at or after 12:01 AM ET on December 6, 2021. CDC continues to recommend that unvaccinated travelers should quarantine for 7 days after travel.