ประกาศเตือน เรื่องเว็บไซต์ลงทะเบียน Thailand Pass

ประกาศเตือน !!! เว็บไซต์ลงทะเบียน Thailand Pass มีเพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐩.𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐫.𝐠𝐨.𝐭𝐡/ *** ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการลงทะเบียน 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐏𝐚𝐬𝐬 ***
————————————————————————–
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐩.𝐜𝐨𝐧𝐬𝐮𝐥𝐚𝐫.𝐠𝐨.𝐭𝐡/ is the only official website for the “Thailand Pass” registration ” 𝐅𝐫𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞”