สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนชั้นเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งแรก ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program 2021-2022

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อม น.ส. Janna Huynh ครูประจำชั้น ของโรงเรียน Garrison Elementary School ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันกับหน่วยงาน Washington Performing Arts (WPS)

นักเรียนทั้ง 14 คนสนุกสนานไปกับเรื่องราวที่หลากหลายเกี่ยวกับประเทศไทย นับตั้งแต่ภูมิอากาศ อาหาร ผัก-ผลไม้ วิถีการดำรงชีวิต และภาษาไทย โดยนักเรียนได้ผลัดกันยกมือตั้งคำถามและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ  ที่แต่ละคนสนใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีโอกาสได้ชิมกล้วยตากและขนมเยลลี่ของไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นำไปแจกด้วย นักเรียนตื่นเต้นและประทับใจกับการทำความรู้จักประเทศไทยมากและอยากไปเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

กิจกรรมแนะนำและสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่ชั้นเรียนอุปถัมภ์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจาก 4 ครั้งที่สถานเอกอัครราชทูตฯ นัดหมายกับโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2021-2022 โครงการ EAP จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 1974 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนรัฐในกรุงวอชิงตันได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นในโลก ผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน