เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบรองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หารือนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วย อัครราชทูตนพดล คันธมาศ (ฝ่ายการพาณิชย์) และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาง Sarah Bianchi  รองผู้แทนการค้าสหรัฐฯ ประจำภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ณ ที่ทำการสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้หารือถึงโอกาสความร่วมมือของไทยและสหรัฐฯ ระหว่างการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ รวมทั้งขอรับการสนับสนุนจากสหรัฐฯ เรื่องการพิจารณาต่ออายุสิทธิ GSP และแสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันด้วย