กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass

ประกาศจากกรมการกงสุล : แจ้งเตือนผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass
ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้อีเมลรูปแบบตามภาพ โปรดอย่า! ดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จซึ่งไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน
______________________________________________
Notice;
Applicants on Thailand Pass who have received the following email, DO NOT! scan the QR Code or follow the instructions described. The email does not come from Thailand Pass, and could compromise the security and privacy of your personal information.