สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนชั้นเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program ปีการศึกษา 2021-2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 พร้อม น.ส. Janna Huynh ครูประจำชั้น ของโรงเรียน Garrison Elementary School เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนสถานทูตฯ ได้สอนให้นักเรียนเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาไทย รวมถึงนำผลไม้ไทย ของว่างไทย และอาหารไทยไปแจกนักเรียนด้วย

นักเรียนทุกคนได้รับป้ายชื่อที่มีชื่อของตนเองเป็นภาษาไทยเขียนไว้พร้อมถุงผ้า นักเรียนแต่ละคนตื่นเต้นที่ได้เลียนแบบตัวอักษรไทยลงบนถุงผ้าและวาดรูปตกแต่งด้วยปากกาสีสันสวยงามอย่างสร้างสรรค์ หลังจากนั้น นักเรียนมีโอกาสได้ชิมผลไม้แก้วมังกรสด เงาะกระป๋อง และลำไยกระป๋อง ซึ่งทั้งนักเรียนและครูที่ร่วมชั้นเรียนประหลาดใจกับรสชาติและรสสัมผัสใหม่ ๆ สำหรับช่วงอาหารกลางวัน นักเรียนได้รับแจกเกี๊ยวทอดไก่และผัดไทย ซึ่งผัดไทยเป็นหนึ่งในอาหารไทยยอดนิยมและเป็นที่รู้จักดีมากจานหนึ่งในโลก

โครงการ EAP มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในกรุงวอชิงตันได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน โดยมีการวางแผนกิจกรรม 4 ครั้งตลอดแต่ละปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน