ประกาศแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้รับอีเมลรูปแบบต่อไปนี้ (ตามภาพด้านล่าง) โปรดอย่า!! ดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว เนื่องจากเป็นข้อมูลเท็จ ซึ่งไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass และอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

_________________________________________
Notice;
Applicants on Thailand Pass who have received the following email, Do Not!!scan the QR Code or follow the instructions described. The email does not come from Thailand Pass, and could compromise the security and privacy of your personal information.