พิธีทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี. – เวอร์จิเนีย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญวันมาฆบูชา ณ วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดี.ซี. – เวอร์จิเนีย พร้อมด้วยข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน โดยมีพระครูสิริธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า 100 คน