การให้บริการกงสุลสัญจร วัดซัมเตอร์พุทธาราม รัฐเซาท์แคโรไลนา

เมื่อวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุล นำโดยกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร

ณ วัดซัมเตอร์พุทธาราม เมืองซัมเตอร์ รัฐเซาท์แคโรไลนา เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่น ๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองซัมเตอร์ และเมืองโดยรอบในรัฐเซาท์แคโรไลนา เช่น เมือง Walterboro เมือง North Augusta และเมือง Charleston รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียง อาทิ รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐจอร์เจีย รัฐมิสซิสซิปปี และรัฐฟลอริดา เป็นต้น

 

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสองวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับบริการเต็มจำนวนตั้งแต่วันแรกที่มีการเปิดรับลงทะเบียน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งกลุ่มผู้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in ทั้งสิ้นกว่า 250 ราย แบ่งเป็นการทำหนังสือเดินทาง 186 ราย ทำบัตรประจำตัวประชาชน 49 ราย การให้คำปรึกษางานนิติกรณ์มอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย การเปลี่ยนนามสกุล และอื่น ๆ อีก 15 ราย

 

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระบุญเพ็ง สุปุญฺโญ เจ้าอาวาสวัดซัมเตอร์พุทธาราม สำหรับการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ อีกทั้งอาสาสมัครชุมชนไทยที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข โดยผู้เข้ารับบริการหลายท่านกล่าวว่า รู้สึกประทับใจในการให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างมาก 

 

ผู้เข้ารับบริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
ผู้เข้ารับบริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
การให้บริการทำบัตรประชาชนไทย

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในครั้งนี้เป็นการไปให้บริการที่รัฐเซาท์แคโรไลนาอีกครั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรอบเกือบ 5 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะเดินทางไปให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทยในพื้นที่ที่ไม่ได้เดินทางไปเป็นเวลานาน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมเขตอาณาในความดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับวัดและชุมชนไทยในพื้นที่อีกด้วย 

บริการจุดตรวจรับยื่นเอกสาร
ผู้เข้ารับบริการต่ออายุหนังสือเดินทาง
คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมาทำหนังสือเดินทางเล่มแรก

สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/thaiconsulardc