คำแนะนำสำหรับการเดินทางในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง

ตามที่มีข่าวว่าจะมีการประท้วงในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง ในช่วงระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2565 โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แถลงข่าวว่าได้อนุมัติคำขอของนายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันและตำรวจกรุงวอชิงตันในการดูแลความสงบเรียบร้อย และป้องกันไม่ให้การจราจรติดขัด โดยการเคลื่อนกำลังพล National Guard ประมาณ 700 นายไปประจำจุดต่าง ๆ ทั่วกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จึงขอแนะนำให้คนไทยในเขตกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาในช่วงวันดังกล่าว ตรวจสอบข่าวสารและเส้นทางจราจรก่อนการเดินทาง รวมไปถึงใช้ความระมัดระวังในการสัญจรด้วย

ทั้งนี้ หากท่านได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าวหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 202-999-7690 หรือที่อีเมล protection@thaiembdc.org