การสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา”

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี. ซี. เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “การเข้าร่วมโครงการ Preclearance เพื่อส่งออกผลไม้ไปยังสหรัฐอเมริกา” ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น (เวลาประเทศไทย) โดยได้รับเกียรติจาก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนา วิทยากรประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA APHIS) บริษัท Agri Active (Cooperator) และกงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เมื่อลงทะเบียนแล้ว จะส่ง Zoom Meeting Link ไปยังอีเมล์ตามที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้

สามารถลงทะเบียนได้ที่  https://docs.google.com/forms/

กำหนดการสัมมนา: