พุทธศาสนิกชนจัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระครูโสภณธรรมวิเทศ (พระมหาสุนทร วราสโภ) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 59 ปี

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี และพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะแด่พระครูโสภณธรรมวิเทศ (พระมหาสุนทร วราสโภ) เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 59 ปี โดยนางสาวบุศรา กาญจนาลัย อัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชน ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ถวายพานพุ่มดอกไม้สดและจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และสวมพระเกตมาลา พระพุทธธรรมโรจนประทีป      (พระร่วงโรจนฤทธิ์องค์จำลอง) อีกด้วย

อนึ่ง พระครูโสภณธรรมวิเทศ ได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่ปี 2543 โดยได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติศาสนกิจ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา อีกทั้งได้พัฒนาวัดฯ ให้มีความสวยงาม จนเป็นที่เคารพยกย่องของพระสงฆ์ และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชาวไทยในสหรัฐอเมริกา