เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบหารือคณะผู้บริหารบริษัท Indorama Ventures North America


เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบกับนาย S N Mohta ประธานประจำภูมิภาคอเมริกาเหนือ และนาย Muthukumar Paramasivam (Muthu) ผู้บริหารภูมิภาคและหัวหน้ากลุ่มธุรกิจ Integrated PET จากบริษัท Indorama Ventures North America

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในสหรัฐฯ และแนวทางการขยายความร่วมมือเพื่อสนับสนุนเป้าหมายของบริษัทในการผลักดันการผลิตและ    การบริโภคผลิตภัณฑ์พลาสติกหมุนเวียนอย่างยั่งยืน

บริษัท Indorama Ventures เป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ โดยการเติบโตจากบริษัทขนาดเล็กในประเทศไทยไปบริษัทเคมีชั้นนำของโลกที่มีรายได้ถึง 14.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564  มีโรงงาน 125 แห่ง และสำนักงานตั้งอยู่ใน 33 ประเทศ และมีพนักงานกว่า 24,000 คนทั่วโลก