เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือกับผู้บริหาร Red Lobster

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของ Red Lobster ที่เมือง Orlando รัฐฟลอริดา เพื่อร่วมการหารือแบบ hybrid กับนาง Kelli Valade ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ โดยมีนาย Joel Chick รองประธานฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการสนับสนุนการทำประมงอย่างรับผิดชอบ และตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้ย้ำถึงนโยบายของไทยที่ต้องการผลักดันการทำการประมงที่ยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลของสหรัฐฯ (Marine Mammal Protection Act – MMPA) นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่อบรมบุคลากรและที่พัฒนาสินค้าและบริการของทางบริษัทด้วย

Red Lobster เป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังของสหรัฐฯ มีสาขามากกว่า 700 สาขาทั่วโลก โดยปัจจุบัน มีบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด