เอกอัครราชทูตฯ ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวัฒนธรรมเอเชียที่รัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 สมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐฟลอริดาใต้เป็นแม่งานหลักร่วมจัดงานประจำปี Asian Culture Festival ครั้งที่ 31 กับคณะกรรมการที่ปรึกษาเอเชียน-อเมริกัน ชุมชนเอเชียในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐฯ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สวน Fruit & Spice Park เขต Miami-Dade County โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความนิยมไทยและเอเชีย สนับสนุนธุรกิจและสินค้าไทยและเอเชีย ประชาสัมพันธ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและเอเชีย อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยและเอเชียในฟลอริดาอีกด้วย

ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานอย่างต่อเนื่อง และปีนี้นอกจากการสนับสนุนดังกล่าวแล้ว ในช่วงพิธีเปิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เดินทางไปร่วมงานและกล่าวเปิดงานร่วมกับนายกเทศมนตรีเขต Miami-Dade County ออท. สปป. ลาว และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดงาน โดยมีกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ รัฐฟลอริดา และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เมืองไมอามี เข้าร่วมพิธีด้วย งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานคับคั่งนับหมื่นคน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจทั้งประเพณี อาหาร ศิลปะวัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้า ศาสนา ภาษา และเรื่องราวต่าง ๆ ที่ประเทศในเอเชียนำมาจัดแสดงในงาน

ภายในงาน เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับผู้มีเกียรติและผู้แทนหน่วยงานเจ้าภาพจัดงานอย่างสร้างสรรค์ ให้กำลังใจและสนับสนุนซุ้มของชุมชนไทย เยี่ยมชมซุ้มประเทศต่าง ๆ ในงาน อีกทั้งได้นำแม่ครัวทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ ไปสาธิตการทำผัดไทยในงานด้วย นอกจากนี้ ก่อนเข้าร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมข้างต้น เอกอัครราชทูตฯ ได้พบปะชุมชนไทยและนักธุรกิจไทยในพื้นที่