เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบปะชุมชนวัดไทยในฟลอริดา

เมื่อวันที่ 6 และ 8 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เดินทางเยือนวัดฟลอริดาธรรมมาราม เมือง Kissimmee และวัดธรรมเทวราช เมือง Jacksonville ตามลำดับ

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ และคณะฯ ได้เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดสัมพิพัฒน์สุตาจารย์ ท่านเจ้าอาวาสประจำวัดฟลอริดาธรรมาราม และพระมหาดำรง ธีรปญฺโญ ท่านเจ้าอาวาสประจำวัดธรรมเทวราช พร้อมทั้งร่วมทำบุญถวายแด่พระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารกับชุมชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เดินทางมาให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างอบอุ่น

 

วัดฟลอริดาธรรมาราม

 

วัดธรรมเทวราช

.