สถานเอกอัครราชทูตฯ เยือนชั้นเรียนโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการ Embassy Adoption Program ปีการศึกษา 2021-2022

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน Garrison Elementary School เป็นครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสถานเอกอัครราชทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน (Embassy Adoption Program หรือ EAP) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยกิจกรรมของการเยือนครั้งนี้เป็นการแนะนำกีฬามวยไทย ซึ่งถือเป็นการออกกำลังกายประเภทหนึ่งที่นิยมในสหรัฐฯ

นักเรียนรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมวยไทยอย่างกระตือรือร้น ซึ่งรวมถึงการพัฒนาจากศิลปะการต่อสู้เป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ อธิบายถึงการเปิดสอนมวยไทยตามสถานที่ออกกำลังกายทั่วโลกที่ทำให้เข้าถึงง่ายและปลอดภัยสำหรับคนทุกเพศทุกวัย หลังจากนั้น นายเกรียงศิษฐ์ บุตรบำรุง อดีตครูสอนมวยไทยแบบออกกำลังกาย นำทุกคนในชั้นเรียนออกไปยังสนามกลางแจ้งของโรงเรียนเพื่อสอนท่ามวยไทยพื้นฐาน

หลังจากที่ทั้งนักเรียนและครูได้ฝึกท่ามวยไทยพื้นฐานเพื่อการออกกำลังกายอย่างสนุกสนานแล้ว ทุกคนกลับไปยังชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมวยไทย ก่อนที่จะลองชิมข้าวเหนียวสังขยาในช่วงสุดท้ายของการเยือนชั้นเรียนครั้งนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะพบกับชั้นเรียนอุปถัมภ์ครั้งสุดท้ายเพื่อปิดโครงการในเดือน พ.ค. โครงการ EAP มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลในกรุงวอชิงตันได้เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับประเทศอื่นผ่านการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตัน โดยมีการวางแผนกิจกรรม 4 ครั้งตลอดแต่ละปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน