เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบกับประธานและ CEO ของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับเอกอัครราชทูต Ted Osius ประธานสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (U.S. – ASEAN Business Council – USABC) และคณะเจ้าหน้าที่ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนาวาเอกศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ นายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ และนางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร เข้าร่วมการหารือด้วย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทสหรัฐฯ ในประเทศไทย โดยเอกอัครราชทูต Osius ได้เน้นย้ำถึงความเชื่อมั่นที่บริษัทสมาชิกของ USABC มีต่อประเทศไทยและพร้อมที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยต่อไป รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญในระหว่างการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยด้วย