ประกาศจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องมาตรการเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2565

  • ยกเลิกการแสดงผลตรวจ RT-PCR ที่ตรวจภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง สำหรับการเข้าประเทศทุกมาตรการ
  • ลดระยะเวลาพำนักในพื้นที่ Sandbox เหลือ 5 วัน (สำหรับมาตรการ Sandbox)
  • ลดระยะเวลากักตัวของมาตรการ AQ เหลือ 5 วัน สำหรับทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ และได้รับวัคซีนไม่ครบ / ไม่ได้รับวัคซีน
  • มาตรการ Test and Go ตามเดิม
 
ผู้ที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass และมีกำหนดเดินทางเข้าไทยแบบ Test and Go ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 สามารถเดินทางเข้าไทยโดยใช้มาตรการใหม่ *