เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบผู้แทนกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้พบหารือกับนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary ฝ่ายการค้าระหว่างประเทศ ประจำกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ โดยมีนายนพดล คันธมาศ อัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือในด้านการค้าระหว่างกันในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ ห่วงโซ่อุปทาน การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และพลังงานสะอาด และสาธารณสุข นอกจากนี้ นาง Lago ยังได้กล่าวเชิญผู้แทนของไทยเข้าร่วมงานสัมมนา 2022 SelectUSA Investment Summit ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรม Gaylord National Resort & Convention Center ที่ National Harbor รัฐแมริแลนด์