เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ และประธานสภาอุตสาหกรรมไทย หารือภาคเอกชนสหรัฐฯ ส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ APEC

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธาน APEC Business Advisory Council (ABAC) และนาง Monica Hardy Whaley ประธาน National Center for APEC (NCAPEC) โดยมีผู้แทนจากหอการค้าสหรัฐฯ U.S. ASEAN Business Council และ Asia Society เข้าร่วมการหารือด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ ได้เน้นย้ำถึงความพร้อมของไทยในการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมบทบาทการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยกับ NCAPEC และความตั้งใจที่จะสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นที่ไทยและสหรัฐฯ ให้ความสำคัญในการเป็นเจ้าภาพเอเปค นอกจากนี้ นายสุพันธุ์ฯ ยังได้กล่าวเสริมถึงศักยภาพและจุดแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ ความพร้อมทางระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิประโยชน์การลงทุน EEC และแรงงานทักษะที่มีคุณภาพ