เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ เยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์&เทคโนโลยี บจก. Guardian Glass รัฐมิชิแกน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบริษัท Guardian Glass ที่เมือง Carleton รัฐมิชิแกน โดยมีนาย Sheldon Davis ตำแหน่ง Vice President Research, Development & Innovation ให้การต้อนรับ ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีกระจกของบริษัทฯ ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้ขอให้บริษัท Guardian Glass พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในร่วมมือกับรัฐบาลไทยเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและแรงงานที่มีคุณภาพ

 

ทั้งนี้ บริษัท Guardian Glass เป็นบริษัทผู้ผลิตกระจกแบบ float และ fabricated ชั้นนำของโลก โดยมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ที่จังหวัดสระบุรีและระยอง และการผลิตในประเทศไทยมากกว่าร้อยละ 50 เป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังตลาดสำคัญทั่วโลกทั้งในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา