เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทย ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนภาคธุรกิจไทยในนครชิคาโก


เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2665 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยนายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก และนางสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ได้ประชุมร่วมกับผู้แทนภาคธุรกิจไทยในนครชิคาโก ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสของบริษัทของไทยในนครชิคาโก โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความชื่นชมต่อความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มนักธุรกิจที่ให้คำแนะนำและข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจัดตั้งธุรกิจในนครชิคาโกและเมืองรอบข้าง และย้ำถึงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมการทำธุรกิจของคนไทยในสหรัฐฯ