เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบผู้แทนชุมชน ภาคเอกชน และนักศึกษาไทยในเมือง Ann Arbor รัฐมิชิแกน

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพจัดหารือระหว่างรับประทานอาหารกลางวันแก่ผู้แทนชุมชน ภาคเอกชน และนักศึกษาไทยในเมือง Ann Arbor รัฐมิชิแกนและเมืองรอบข้างที่ร้าน Siam Square โดยมีนางศรีสุนันท์ แนน นาจาเรียน ประธานสมาคมไทยอเมริกันในมิชิแกน ดร. สุจิราภรณ์ เมคคีเธน์-โพริช Michigan Asian Pacific American Affairs Commissioner (MAPAAC) ดร. วรวุฒิ อิทธิภักดีพงศ์ Vice President Office of Administration บริษัท Thai Summit America น.ส. ฐิดา ล่ำซำ ประธานสมาคมนักเรียนไทยแห่ง Michigan State University และนายพัฑฒิชนณ์ พงษ์ประภาพันธ์ ประธานสมาคมนักเรียนไทยใน University of Michigan

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลชุมชนและนักเรียนไทย ตลอดจนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งการสนับสนุนการลงทุนของบริษัทไทยในสหรัฐฯ

ในส่วนของบริษัท Thai Summit America ได้มีการลงทุนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2545 โดยผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่ Tesla  Toyota  Ford  และ Chrysler ในโรงงาน 2 แห่งที่เมือง Howell รัฐมิชิแกน และเมือง Bardstown รัฐเคนทักกี ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า 1,000 งานในสหรัฐฯ