กงสุลใหญ่พิษณุฯ ได้เป็นเจ้าภาพอาหารค่ำแก่เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ในโอกาสที่เดินทางเยือนนครชิคาโก

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 นายพิษณุ โสภณ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เป็นเจ้าภาพอาหารค่ำแก่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสที่เดินทางเยือนนครชิคาโก โดยมีนาย Jesse White   Illinois Secretary of State พร้อมด้วยนางสุปรารถนา กมลเวชช ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ รัฐบาลรัฐอิลลินอยส์ และภาคธุรกิจสหรัฐฯ และไทยในนครชิคาโกเข้าร่วมด้วย ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐอิลลินอยส์ ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเอเชียในชิคาโกร่วมกับชุมชนไทย