ถ้อยแถลงจาก รมว. กต. Antony J. Blinken เนื่องในวันสงกรานต์

 

วันปีใหม่ไทย – สงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

Anthony J. Blinken 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อ 12 เม.ย. 65 รมว.กต. Blinken ได้มีถ้อยแถลงอวยพรประชาชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ และกล่าวถึงความเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างสหรัฐฯ กับไทยที่ตั้งอยู่บนความยึดมั่นร่วมกันที่จะทำให้ชาวไทยและชาวอเมริกันมีอนาคตที่มั่นคงปลอดภัย โดยทั้งสองได้ร่วมกันฝ่าฟันและพร้อมเผชิญความท้าทายต่าง ๆ เช่น โรคระบาด และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงใช้ประโยชน์จาก คสพ ระดับประชาชนและค่านิยมร่วม