สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงคนไทยในสหรัฐอเมริกา

เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยประจำปี ๒๕๖๕ ผมและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และทีมประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจแด่พี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาทุกท่าน

ในปี ๒๕๖๕ ภายหลังจากที่ทางการสหรัฐฯ เริ่มผ่อนคลายมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ พอสมควร ผมและข้าราชการได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะพี่น้องชุมชนไทย ภาคธุรกิจทั้งของไทยและสหรัฐฯ และวัดไทยในหลายเมืองและรัฐ และในบางโอกาส ได้เข้าร่วมงานเทศกาลที่ชุมชนไทยจัดขึ้นด้วย รู้สึกประทับใจว่าวัดไทยเป็นศูนย์รวมของชุมชนไทยในต่างแดนที่เข้มแข็ง ยิ่งไปกว่านั้น ผมรู้สึกและสัมผัสได้ว่า พี่น้องชุมชนไทยในพื้นที่ต่างๆ มีความอบอุ่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างยิ่ง คนไทยหลายท่านและหลายองค์กรได้เข้าไปมีส่วนร่วมที่สำคัญ ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือและเสริมพลังในท้องถิ่น ดังมีตัวอย่างเมื่อช่วงต้นปีนี้ที่องค์กร Thai Community Development Center (Thai CDC) ได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ และยังมีคนไทยและสมาคมไทยอีกหลายแห่งที่มีบทบาทช่วยเหลือคนไทยและชุมชนในท้องถิ่นในลักษณะปิดทองหลังพระ อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของชุมชนไทย ไม่ว่าจะอยู่รัฐใดในสหรัฐฯ

ผมขอใช้ในโอกาสนี้ขอบคุณชุมชนไทยและไทย-อเมริกันทั่วสหรัฐฯ ที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐฯ ทั้ง ๓ แห่งด้วยดีเสมอมา และขอย้ำความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งในการเสริมสร้างพลวัตและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งในปีหน้า จักได้ฉลองครบรอบ ๑๙๐ ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ให้แน่นแฟ้นและก้าวหน้ายิ่งขึ้น และขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ มีส่วนร่วมในการสร้างความนิยมไทยในท้องถิ่นที่ท่านพำนักอยู่

สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ ได้โปรดอำนวยพรให้ พี่น้องชาวไทยในสหรัฐฯ ทุกท่านและครอบครัว รวมถึงบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน เจริญจตุรพิธพรชัย ประสบแต่ความสุข สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภยันตรายและทุกข์โศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวง และมีสุขภาพใจที่เข้มแข็ง เบิกบาน