พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันสงกรานต์ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้เข้าร่วมงานบุญวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยได้ร่วมกันสวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ปิดทองหลวงพ่อดำ สรงน้ำพระพุทธรูป สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศกุศลให้บุพการีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที และถวายผ้าป่าปัจจัยไทยธรรมแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ รวมทั้งปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

ในการนี้ นางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมเป็นประธาน

ในพิธี โดยมีนายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารวัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย