วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ขอเชิญร่วม

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันฉัตรมงคล
พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

ประมวลภาพประวัติศาสตร์
งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒