พุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันวิสาขบูชา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีทำบุญวันวิสาขบูชา ณ วัดญาณรังษี เวอร์จิเนีย โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ คณะกรรมการบริหารวัด พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง และได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ทั้งนี้ ในวันเดียวกัน นางสาวพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายความมั่นคง) ได้เป็นตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีงานวันวิสาขบูชาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี อีกด้วย