เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านการผลิตพลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำโดยนายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการฝ่ายธุรกิจพลังงาน ซึ่งเดินทางมายังสหรัฐฯ ตามคำเชิญของ U.S. Trade and Development Agency (USTDA) เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานสะอาด พร้อมผู้แทน USTDA ได้เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล โดยในโอกาสดังกล่าว คณะฯ และ ผู้แทน USTDA ได้รายงานผลสำเร็จของการเยือน ตลอดจนหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาการผลิตพลังงานสะอาดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ