วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

สำนักพระราชวัง

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

 

กระทรวงการต่างประเทศ

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ www.mfa.go.th

 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต

ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร

ผ่านระบบออนไลน์ในช่องทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย