พุทธศาสนิกชนจัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 97 ปี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และพุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาสักการะ พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล 97 ปี โดยนางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวถวายมุทิตาสักการระและถวายพานพุ่มดอกไม้สด จตุปัจจัย ไทยธรรม แก่พระสงฆ์ที่เจริญพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ในพิธีดังกล่าว โดยมีคุณยงยุทธ-คุณศิริพรรณ เนตรทองคำ และกลุ่มร่วมใจใฝ่ธรรม เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา และสมาคมศิษย์เก่า มจร. กรุงวอชิงตัน ดีซี เป็นประธานอุปถัมภ์การจัดงานในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเปิดโรงทานแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานอีกด้วย

อนึ่ง พระราชมงคลรังษี หรือหลวงตาชี ได้มาจำพรรษาที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งแต่ปี 2518 โดยได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการปฏิบัติศาสนกิจ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอด จนเป็นที่เคารพยกย่องของพระสงฆ์ และเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยในสหรัฐอเมริกา 

พระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หรือหลวงตาชี ประธานสงฆ์วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
นางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสหรัฐอเมริกา กล่าวถวายมุทิตาสักการระ
พุทธศาสนิกชนในสหรัฐอเมริการ่วมกันแสดงสักการะอย่างพร้อมเพรียงต่อหลวงตาชี
คุณยงยุทธ-คุณศิริพรรณ เนตรทองคำ และกลุ่มร่วมใจใฝ่ธรรม เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา และสมาคมศิษย์เก่า มจร. กรุงวอชิงตัน ดีซี ร่วมเป็นประธานในพิธี