พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพพุทธิวิเทศ อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 วัดพุทธาวาส เมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส ได้จัดพิธีสวดอภิธรรม พิธีวางดอกไม้จันทน์ และพิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน ชุตินฺธโร คำจันทร์) อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระมหาเถรานุเถระจำนวนกว่า 150 รูปจากทั่วทั้งสหรัฐฯ และหลายแห่งทั่วโลก อีกทั้งสาธุชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ นายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการอัญเชิญกล่องเพลิงพระราชทานและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

พระเทพพุทธิวิเทศบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2497 และอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2502 จากนั้นได้รับอนุมัติให้เป็นพระธรรมทูตประจำที่วัดพุทธาวาสเมื่อปี 2526 และเข้ารับตำแหน่งประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ตั้งแต่ปี 2554 เป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ที่ปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ จนเป็นที่ประจักษ์ต่อทั้งชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติในสหรัฐฯ มาโดยตลอด จวบจนกระทั่งการมรณภาพเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สิริอายุ 84 ปี

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระเทพพุทธิวิเทศ อดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
สาธุชนเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีสวดอภิธรรมเป็นจำนวนมาก
นายศาสตร์ ชัยวรพร กงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการอันเชิญกล่องเพลิงพระราชทาน
พระมหาเถรานุเถระจำนวนกว่า 150 รูปจากทั่วทั้งสหรัฐฯ และหลายแห่งทั่วโลกเข้าร่วมในพิธี