เอกอัครราชทูตเป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Washington

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นประธานการประชุม ASEAN Committee in Washington (ACW) และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตอาเซียน

ก่อนเริ่มการประชุม ACW นาย Ashok Kumar Mirpuri เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ณ กรุงวอชิงตัน ได้ส่งมอบตำแหน่งประธาน ACW ให้กับ ออท. มนัสวีฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่ง ออท. มนัสวีฯ ได้กล่าวขอบคุณ ออท. Mirpuri สำหรับการเป็นประธาน ACW ในช่วงที่ผ่านมา และยืนยันความพร้อมในการทำงานใกล้ชิดกับ ACW พร้อมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นแกนกลางของอาเซียน เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ ยิ่งขึ้นต่อไป

ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และกิจกรรมในอนาคตของ ACW นอกจากนี้ นาย Keo Chhea เอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงวอชิงตัน ในฐานะที่กัมพูชาเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการประชุมอาเซียนในช่วงที่ผ่านมา และแผนงานในช่วงปลายปี 2565 อีกด้วย

ทั้งนี้ ออท. มนัสวีฯ จะดำรงตำแหน่งประธาน ACW จนถึงเดือนสิงหาคม 2565