การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 37 ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตัน ดีซี ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 37 ของคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกา โดยมีพระเทพโมลี (ธนู วรธนุ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสวรวิหารเป็นประธานในการประชุม และมีพระเถรานุเถระและพระธรรมทูตฝ่ายธรรมยุตจากทั่วทั้งสหรัฐฯ กว่า 108 รูปเข้าร่วม

ในการนี้ นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชนกล่าวต้อนรับคณะสงฆ์ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ที่จัดขึ้นในช่วงที่โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ อาทิ การฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และสงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคม พระพุทธศาสนา พระธรรม และคณะสงฆ์สามารถให้แสงสว่างและจุนเจือจิตใจของมนุษย์ได้ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานทีมประเทศไทยในสหรัฐฯ พร้อมให้การสนับสนุนพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจในสหรัฐฯ อย่างเต็มความสามารถ 

การประชุมฯ เป็นการประชุมสามัญประจำปี เพื่อทบทวนกิจการของพระพุทธศาสนา รับทราบปัญหาและวางนโยบายในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การประสานงานระหว่างพระธรรมทูตฝ่ายธรรมยุตที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละรัฐ และการช่วยเหลือกิจการของวัดไทยทั่วสหรัฐฯ ต่อไป 

อนึ่ง ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 นางสาวกษิรัตน์ สุรวิชัย อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา) ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีเปิดป้ายตราสัญลักษณ์อุโบสถศาลา ญสส. 100 ปี วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตัน ดีซี โดยมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมงาน 

จากนั้น ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะพระภิกษุสงฆ์ นำโดยพระครูโสภณธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธรรมประทีป ได้เดินทางไปสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ สถานที่สำคัญของกรุงวอชิงตันอีกด้วย