ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือเข้าร่วมงานอาหารและผลไม้ประจำปี 2565 ณ วัดญาณรังษี

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 นาวาเอกศรัณย์ วีราสา ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ พร้อมด้วยภริยาและข้าราชการ สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ได้เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมงานเทศกาลอาหารและผลไม้ไทยประจำปี 2565 ณ วัดญาณรังษี รัฐเวอร์จิเนีย