กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา

เมื่อวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมกงสุล นำโดยนางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา และกงสุลศาสตร์ ชัยวรพร เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดฟลอริดาธรรมาราม เมืองคิสซิมมี รัฐฟลอริดา เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน รวมไปถึงให้ข้อมูลและคำปรึกษางานกงสุลอื่น ๆ เช่น การขอสูติบัตรและมรณบัตรไทย การรับรองเอกสาร การทำหนังสือมอบอำนาจ งานนิติกรณ์ ฯลฯ แก่คนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองคิสซิมมีและเขตใกล้เคียงในแถบรัฐฟลอริดาตอนใต้ เช่น เมืองแทมปา เมืองออร์แลนโด เมืองเคลียร์วอเทอร์ เมืองเมลเบิร์น เมืองเวสต์ปาล์มบีช เมืองซาราโซตา เมืองแจ็คสันวิลล์ เมืองฟอร์ทวอลทันบีช รวมไปถึงจากรัฐใกล้เคียงอื่น ๆ เช่น รัฐจอร์เจีย รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐแอละแบมา และรัฐเท็กซัส เป็นต้น

กิจกรรมกงสุลสัญจรตลอดทั้งสามวันได้รับความสนใจจากพี่น้องชาวไทยเป็นจำนวนมาก มีผู้ลงทะเบียนเพื่อขอเข้ารับบริการเต็มจำนวนตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงแรกที่มีการเปิดรับลงทะเบียน โดยมีผู้เข้ารับบริการทั้งกลุ่มผู้ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่มที่เข้ารับบริการแบบ walk-in ทั้งสิ้นกว่า 797 ราย แบ่งเป็นการทำหนังสือเดินทาง 590 ราย ทำบัตรประจำตัวประชาชน 177 ราย การให้คำปรึกษางานนิติกรณ์มอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย การเปลี่ยนนามสกุล และอื่น ๆ อีก 30 ราย ซึ่งถือว่า มีผู้เข้ารับบริการมากที่สุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เคยจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรมา ทั้งนี้ ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปด้วยการเปิดให้บริการรอบพิเศษเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าอีกด้วย

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพระวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม สำหรับการอนุญาตและการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ รวมไปถึงอาสาสมัครชุมชนไทยทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดเตรียมสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่คณะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้การให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีและเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข โดยผู้เข้ารับบริการจำนวนมากกล่าวว่า รู้สึกประทับใจและแสดงความชื่นชมการให้บริการของคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นอย่างยิ่ง

การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรเป็นการไปให้บริการที่เมืองคิสซิมมีอีกครั้งของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในรอบ 7 ปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะเดินทางไปให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องคนไทยในพื้นที่ที่ไม่ได้เดินทางไปเป็นเวลานาน ให้ทั่วถึงและครอบคลุมเขตอาณาในความดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้ ตลอดจนกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับวัดและชุมชนไทยในพื้นที่อีกด้วย

ทีมกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงวัยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปด้วยการเปิดให้บริการรอบพิเศษเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า
การจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่ได้เข้ารับบริการแบบ Walk-in
ประชาชนเป็นจำนวนมากมารอลุ้นผลการจับสลากอย่างคึกคัก
ผู้เข้ารับบริการนั่งรอทำบัตรประชาชนไทยเป็นจำนวนมาก
คณะเจ้าหน้าที่ทีมกงสุลและอาสาสมัคร
อทป. วรมน และกงสุลศาสตร์ มอบประกาศนียบัตรและร่วมถ่ายภาพกับอาสาสมัครชุมชนไทย
พี่น้องที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับบริการแบบ Walk-in นั่งรอด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม สดใส
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณทุกท่าน และหวังว่าเราจะได้ไปให้บริการท่านอีกในครั้งต่อๆไป

สำหรับการให้บริการกงสุลสัญจรในครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org/mobileconsularservices หรือทาง Facebook https://www.facebook.com/thaiconsulardc