วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

 

ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ได้ที่
www.royaloffice.th

 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ช่องทางนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย