การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา


นายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีกำหนดเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะพบหารือทวิภาคี และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และคณะ ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ มีกำหนดจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนไทย – สหรัฐฯ ในด้านสาธารณสุขและด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

การเยือนครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนไทยครั้งแรกนับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้ารับตำแหน่ง และเป็นโอกาสเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ รวมทั้งกระชับความร่วมมือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ บนพื้นฐานของค่านิยมและผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค