ประกาศจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เรื่องมาตรการเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2565

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
 
– ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
– แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
– ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ