เอกอัครราชทูตฯ พบนาย Bret Clesi กงสุลกิตติมศักดิ์แอลเบเนีย นครนิวออร์ลีนส์

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 นาย Bret Clesi กงสุลกิตติมศักดิ์แอลเบเนีย ณ นครนิวออร์ลีนส์ ในฐานะคณบดีคณะกงสุลของรัฐลุยเซียนา ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันแก่นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนนครนิวออร์ลีนส์ โดยมีนาย Greg Beuerman กงสุลกิตติมศักดิ์ไอซ์แลนด์ ณ นครนิวออร์ลีนส์ และนาง Conny Willems กงสุลกิตติมศักดิ์เนเธอร์แลนด์ ณ นครนิวออร์ลีนส์ เข้าร่วมด้วย ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลในนครนิวออร์ลีนส์และการส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมกับนครนิวออร์ลีนส์ผ่านคณะกงสุลของรัฐลุยเซียนา