เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เข้าพบกับ Ms. LaToya Cantrell นายกเทศมนตรีนครนิวออร์ลีนส์

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 65 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เข้าพบกับ Ms. LaToya Cantrell นายกเทศมนตรีนครนิวออร์ลีนส์ ในโอกาสที่เดินทางเยือนนครนิวออร์ลีนส์ ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนครนิวออร์ลีนส์ โดยเฉพาะในปี 2566 ซึ่งจะครบรอบ 190 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณนายกเทศมนตรีที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยในนครนิวออร์ลีนส์มาด้วยดีเสมอมาและแสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับนครนิวออร์ลีนส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น