เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบกับหารือประธานและผู้บริหารสูงสุดของ Greater New Orleans และ World Trade Center of New Orleans


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้พบหารือกับนาย Michael Hecht ประธานและผู้บริหารสูงสุดจาก Greater New Orleans, Inc. และ นาย J. Ewin Webb ประธานและผู้บริหารสูงสุดจาก World Trade Center of New Orleans ที่สำนักงานใหญ่ ณ เมืองนิวออร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและเมืองนิวออร์ลีนส์ในด้านที่สำคัญ ได้แก่ พลังงาน โดยเน้นด้านพลังงานสะอาด รวมถึงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล และด้านการแพทย์

Greater New Orleans, Inc เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐลุยเซียนา โดยเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างกลุ่มธุรกิจ ภาครัฐ และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ สำหรับ World Trade Center of New Orleans นั้นเป็นหน่วยงานส่งเสริมด้านการค้าระหว่างเมืองนิวออร์ลีนส์ และต่างประเทศ และเป็นหนึ่งเมืองที่มีการจัดตั้ง World Trade Center แห่งแรกในโลก ปัจจุบันมีหน่วยงาน World Trade Center กว่า 300 หน่วยงาน ใน 96 ประเทศทั่วโลก