เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล เข้าร่วมงาน Summer Courtyard Reception จัดโดยสถาบัน US-Asia Institute (USAI)

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2565 เอกอัครราชทูตมนัสวี ศรีโสดาพล ได้เข้าร่วมงาน Summer Courtyard Reception จัดโดยสถาบัน US-Asia Institute (USAI) โดยมี Mr. Javade Chaudhri ตำแหน่ง Vice-Chairman of USAI นาง Mary Sue Bissell ตำแหน่ง President of USAI เอกอัครราชทูตและผู้แทนจากประเทศเอเชียต่าง ๆ รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการ Congress 101 และโครงการ USAI 2022 Professional Development Programs ได้แก่ โครงการ the Thai-American National Internship Program (TANIP) โครงการ Internship Program for Filipino Americans (IMPACT) โครงการ Mongolian US National Civic Engagement Program (MUNCEP) และโครงการ the Rule of Law Program – Chinese and American law students เข้าร่วม

เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อ USAI สำหรับความร่วมมือในการดำเนินโครงการ TANIP ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา โดยในแต่ละปี สถานเอกอัครราชทูตฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากชุมชนสหรัฐฯ-ไทย เพื่อให้มีโอกาสฝึกงานและมีประสบการณ์ในการทำงานกับรัฐสภาสหรัฐฯ สภาธุรกิจ และ Think Tanks โดยเอกอัครราชทูตมนัสวีฯ ยังได้เน้นย้ำ “การสร้างความเข้าใจ” ซึ่งเป็นคำขวัญของ USAI และย้ำถึงบทบาทของผู้เข้าร่วมทุกคนในการแสดงความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจระหว่างชุมชนเอเชียและสำนักงานที่ไปฝึกงาน