เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้กล่าวเปิดงานการประชุม US-PECC Annual Policy Forum ภายใต้หัวข้อ Promoting Inclusive Trade in the Indo-Pacific


เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้กล่าวเปิดงานการประชุม US-PECC Annual Policy Forum ภายใต้หัวข้อ Promoting Inclusive Trade in the Indo-Pacific โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของประเทศไทย ในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปคในปีนี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการดำเนินงานที่สำคัญของ Pacific Economic Cooperation (PECC) และ National Center for APEC (NCAPEC) ในการนำเสนอแนวคิด เนื้อหา และขับเคลื่อนพลวัตรของเอเปคตามแถลงการณ์ของ PECC เรื่อง Refreshed Conversation on FTAAP ในงานการประชุม APEC Ministers Responsible for Trade Meeting ครั้งที่ 28 ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 นอกจากนี้ เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ ยังได้กล่าวขอบคุณและสนับสนุน PECC ในเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม APEC Economic Leaders Week ที่จะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีกลุ่มผู้นำเอเปคและผู้นำทางธุรกิจเข้าร่วม ก่อนที่จะมีการส่งมอบการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพเอเปคในปี 2566 ให้แก่สหรัฐฯ ต่อไป