งานเลี้ยงรับรองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองที่โรงแรม Ritz-Carlton กรุงวอชิงตัน โดยมีนายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี และมี The Honorable Daniel J. Kritenbrink, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และ Ambassador Esther Coopersmith เข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศฝ่ายสหรัฐฯ โดยมีบุคคลระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของสหรัฐฯ อีกทั้งคณะทูตานุทูตในกรุงวอชิงตัน สื่อมวลชนของทั้งไทยและสหรัฐฯ และผู้แทนชมรมและสมาคมไทยในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงเข้าร่วมงานด้วย

งานในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และความนิยมไทยในสหรัฐฯ โดยได้จัดนิทรรศการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าไหมไทยผูกเนื่องกับพระราชประวัติ การเสด็จฯ เยือนสหรัฐฯ พระราชกรณียกิจ และการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ไทยการแกะสลักผัก-ผลไม้ อีกทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และขนมไทย เพื่อเป็นการเสริมสร้างความนิยมไทย ส่งเสริมอาหารไทย การท่องเที่ยวไทย ผ้าไหมไทย และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ตลอดจนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคล ๙๐ พรรษา ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มในวงกว้าง ทั้งการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน การสร้างเสริมความเข้มแข็งในกลุ่มชุมชนไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวก รวมถึงกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม Friends of Thailand จากภาคส่วนต่าง ๆ ในกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง ที่ใกล้ชิดและเป็นผู้นำทางความคิดและมีอิทธิพลในการกำหนดนโยบายของสหรัฐฯ

ช่วงเปิดงาน เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่แน่นแฟ้นและยาวนานเกือบ ๑๙๐ ปี และเชื่อมโยงกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมาโดยตลอด ขณะที่ Assistant Secretary Daniel J. Kritenbrink กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในด้านต่าง ๆ ก่อนที่ทั้งสองคนจะร่วมกับ Ambassador Esther Coopersmith นำผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพร

นอกจากบุคคลสำคัญจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสหรัฐฯ และผู้แทนชุมชนไทยในพื้นที่จะเดินทางมาเข้าร่วมงานรวมประมาณ ๓๐๐ คนในงานแล้ว นายฟาบิโอ จินดา กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และภริยา ยังได้นำช่างแกะสลักมาร่วมสาธิตการแกะสลักผัก-ผลไม้ไทย แม่ครัวของเอกอัครราชทูตฯ สาธิตการตำส้มตำ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีได้นำคณะนาฏศิลป์ (ระบำกินรีร่อน การแสดงประชันระนาดเอก และรำอวยพร) และดนตรีไทยมาร่วมแสดงและบรรเลง รวมถึงสมาคมไทยได้ส่งผู้แทนมาร่วมเดินแบบชุดผ้าไทยในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ ในงานด้วย

นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดโต๊ะให้ผู้เข้าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในบริเวณนิทรรศการที่แสดงพระราชประวัติ การเสด็จฯ เยือนสหรัฐฯ พระราชกรณียกิจ และมูลนิธิส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สิ่งทอไทยให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศผ่านโครงการต่าง ๆ ที่สร้างงาน อาชีพ รายได้ และองค์ความรู้มรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับจากองค์กรระหว่างประเทศของพระองค์ด้วย