เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ กระชับสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนไทย – เมืองฮุสตัน

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพการหารือระหว่างอาหารกลางวันกับกลุ่มผู้แทนจากภาครัฐและเอกชนประจำเมืองฮุสตัน รัฐเทกซัส ประกอบด้วยนาย Christopher Olson ผู้อำนวยการด้านการค้าและการระหว่างประเทศของสำนักงานว่าการเมืองฮุสตัน นาย Bob Harvey ประธานและ CEO ของหอการค้าเมืองฮุสตัน และนาย Marty E. Goosen รองประธาน Asia Society เมืองฮุสตัน โดยมีนาย Charles C. Foster กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมืองฮุสตัน เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูต มนัสวีฯ ได้กล่าวถึงพัฒนาการการลงทุนของบริษัทไทยในเมืองฮุสตัน จากหลากหลายภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท ปตท. อินโดรามา บ้านปู และเครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจไทยที่จะขยายการลงทุนในเมืองฮุสตันรวมทั้งได้เชิญชวนให้ภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ไปลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมพลังงานและการแพทย์ซึ่งบริษัทของฮุสตัน มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการร่วมจัดกิจกรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับเมืองฮุสตันเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 190 ปี ไทย-สหรัฐฯ ในปี 2566 ด้วย