เอกอัครราชทูตฯ พบกับผู้แทนกงสุลกิตติมศักดิ์ในเมืองดัลลัส


เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นาย Hisashi Shichijo กงสุลกิตติมศักดิ์ญี่ปุ่น ณ เมืองดัลลัส และนาง Gloria McCall Snead กงสุลกิตติมศักดิ์ปารากวัย ณ เมืองดัลลัส ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และกงสุลกิตติศักดิ์ของทั้งสองประเทศ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของกงสุลกิตติมศักดิ์ในเมืองดัลลัส โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมกับเมืองดัลลัสผ่านคณะกงสุลของเมืองดัลลัสและเมือง Fort Worth