เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ พบกับประธานและ CEO ของ World Affairs Council ของเมือง Dallas และ Fort Worth

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายมนัสวี ศรีโสดาพล พร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้พบกับ Ms. Liz Brailsford ตำแหน่งประธานและ CEO ของ World Affairs Council ของเมือง Dallas และ Fort Worth และนาย Jeff Kitner ตำแหน่ง COO ของสภาหอการค้าดัลลัสตอนเหนือ โดยในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองดัลลัสในมิติต่าง ๆ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวย้ำถึงความตั้งใจของภาคธุรกิจไทยที่จะขยายการลงทุนในเมืองดัลลัส ขณะที่นาง Brailford ได้เชิญสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูตอาเซียนที่กรุงวอชิงตันพิจารณาใช้ช่องทางของ World Affairs Council ในการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและอาเซียน

World Affairs Council ของเมือง Dallas และ Fort Worth เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมีหน้าที่คือการให้การศึกษาและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ